วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ศรีปราชญ์อำนวยพรศรี สวัสดิ์พิพัฒน์มิ่ง-
มงคล
ปราชญ์ เปรื่องเรื่องราวดลมากค่า
อำนวย ชัยได้เจริญผลสำเร็จ ยิ่งแล
พร ปีใหม่ให้ฟ้า
จำรัสจ้า มหาศาลฯ


*******************************

วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ทรงพระเจริญ


ฑีฆายุโกโหตุ
มหาราชา


๘๒ ฉลองชนม์ผ่านฟ้า
พรรษายั่งยืนมาล่วงแล้ว
มหา ธ กรุณาล้นเกล้า เผ่าไทย
ราชา ดั่งดวงแก้ว
ส่องหล้า นภาไสว

ขอ พรเทพเทวาทั่วทิศ
ทรง ประทานมาสถิตสวัสดิ์ท่าน
พระ ประสงค์ได้สัมฤทธิสรรพสิ่ง สมฤทัย
เจริญ ยิ่งยืนนาน
ผ่านพ้น อสงไขย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

************************