วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ทรงพระเจริญ


๘๓ สยามมินทร-ราชเจ้า
พรรษา ยั่งยืนยาว
มหา ชนแซ่ซ้องยินดี
ราช กิจหลากหลายที่
ของ องค์ภูมี
ไทย ทั่วหล้าหน้าใส
ขอ ปวงเทพอวยชัย
ทรง ประทานพรให้
พระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ขอบคุณภาพต้นฉบับจาก มติชนออนไลน์
================

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประชุมสมาคมศิษย์เก่า


การประชุมสมาคมศิษย์เก่า

กัลยาณีศรีธรรมราช

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ดูเพิ่ม

**********************

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กณ. 67 มอบรถตู้

รุ่น ๖๗

ส่งมอบรถตู้ให้กับโรงเรียนกัลยาณีฯ
เงินสนับสนุนที่พี่สนับสนุนมาก้อยู่ในรถตู้

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553