วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

                --คุณครู --
                ครูคือผู้ให้ความหวัง ครูชี้แนวทางการศึกษา
                ครูคือผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา ครูช่วยเสริมปัญญาพาก้าวไกล
                ครูผู้ปรารถนาอันบริสุทธิ์ ครูคือผู้จุดประกายแจ่มใส
                ครูคือที่พึ่งของดวงใจ ครูผู้มีแต่ให้ทุกคน
                ครูดังแสงทองส่องฟ้าสว่าง ครูคอยชี้หนทางการพึ่งตน
                ครูดังเรือจ้างออกแรงแจวอย่างอดทน ครูนั้นคือบุคคลสมควรบูชา
                ครูคือผู้ห่วงใยให้ศิษย์ดี ครูคือผู้มีพระคุณคอยเมตตา
                ครูยอมอุทิศกายใจและเวลา ครูหวังเพียงว่าศิษย์ก้าวหน้าไกล
                ครูต้องมีคุณธรรมอันล้ำเลิศ ครูผู้ประเสริฐเลิศด้วยดวงใจ
                ครูเป็นผู้ให้ไม่หวังผลใด ครูนั้นจึงยิ่งใหญ่สมคำว่า… "ครู"

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี


นายจำรัส ฤทธิเดช

ศิษย์เก่ารุ่น 89

ทำสถิติวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
คว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ 26
อินโดเนเซีย