วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕














สวัสดี.......... มีธรรมหนุนนำเนื่อง
ปี.......... รุ่งเรืองทรัพย์พร้อมล้อมหรรษา
ใหม่.......... มงคลอุดมสมอุรา
๒๕๕๕.......... พาสุขใจ

Happy.......... มีความสุขปลอดทุกข์ยาก
New.......... ของฝากของหวังดั่งใจหมาย
Year.......... งูใหญ่ให้ลาภล้นมากมาย
2012.......... ต้องใจกายได้สมปอง

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Merry Christmas.















พระ .....เยซูผู้นำพร้อมจิตใจ
ทรง ....แผ่เมตตาไปทั่วทุกที่
กำเนิด .... .สูงหรือต่ำท่านปราณี
โลกยินดี ....ที่ฟ้ามาโปรดปราน

>>>>>>>><<<<<<<<<

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554


















๘๔ ........ภูมิพลอดุลยเดช
พรรษา ........พระนเรศ
มหา ........ ศุภมงคลสมัย
ราช ........ประสงค์จำนงค์ใด
ขอ ........เทพประทานให้
ทรง ........บริบูรณ์พิพัฒน์ผล
พระ ........เกียรติก้องกำจายจล
เจริญ ........ยั่งยืนดล
เทอญ ........ทั่วฟ้ามหาศาล ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช