วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทรงพระเจริญ

๘๖              พระชนกพระปกเกล้าปกเกศ
พรรษา        ถ้วนพระภูเบศวร์พระนเรศนราไศย
มหา            ชนแซ่ซ้องพระเกียติก้องขจรขจาย
ราชา           ศูนย์รวมใจรวมจิตพสกนิกร  ฯ

ขอ              พระธาตุยอดทองเมืองนครประสาทประสิทธิ์
ทรง            เกษมสราญจีตนฤมิตรนฤหมาย
พระ            ประสงค์จงสัมฤทธิ์สมดำริหฤทัย
เจริญ          พระวรกายนิรันกาลนิรันดร ฯ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีนครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ยินดีกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ


วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 25556 เวลา 17.00 น. 

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาอาเซี่ยน
และศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาดิษฎีกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขา เอเซียตะวันออกเฉียงใต้คนแรก
ณ ลานร่มจัน หน้าตึกอึ่งค่ายท่าย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
( กณ.63 ผู้ประสานงาน )

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บวงสรวงศรีปราชญ์ ร่มจัน ๑๑
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๑
๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ดูภาพเพิ่ม คลิ๊กที่นี่ 
                  ชุดที่ ๒

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

คืนสู่ร่มจันกัลยาณี 11


งานร่มจันสัญจร ครั้งที่ 11 ได้ผ่านพ้นไปแล้วคะ ทางคณะทำงาน ขอขอบคุณศิษย์เก่ากัลยาณีทุกรุ่นที่ให้เกียตริ กับศิษย์เก่ารุ่น 70 มาร่วมงานอันอย่างคับคั่ง ซาบซึ้งเป็นอย่างมาก งานนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าขาดศิษย์เก่าทุกรุ่น ขอบคุณทุกคำแนะนำ ทุกๆคำปรึกษา ทุกๆความเห็น ซึ่งล้วนแล้วเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น และพร้อมจะถ่ายทอดคำแนะนำนี้แก่รุ่นต่อๆไป ในนามคณะทำงานขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้อีกครั้งค่ะ
https://www.facebook.com/kalayanee70