วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ทรงพระเจริญ๘๘         เป็นนิมิต             เสริมสิริและมงคล
พรรษา    องค์ภูมิพล         ภูวดลเดชสยาม
มหา        ชนล้วนแซ่ซ้อง  พระเกียรติก้องทุกเขตคาม
ราชา       ทรงเรืองนาม      โลกกล่าวขานสดุดี

ขอ        ตรัยรัตน์ปกป้อง    และคุ้มครององค์ภูมี
ทรง      เกษมสำราญศรี    ทุกราตรีทิวากาล
พระ      พลานามัยถ้วน      ล้วนสมบูรณ์และแข็งขัน
เจริญ    ชนม์ยั่งยืนนาน      เป็นร่มปกพสกนิกร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระคุณที่ ๓
พิธีมุฑิตาคารวะอาจารย์
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๓

วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘


ดูภาพเพิ่ม


^^^^^

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บวงสรวงศรีปราชญ์ 58พิธีบวงสรวงศรีปราชญ์
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๓
วันเสาร์ที่ ู๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่ม

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระชับสัมพันธ์

คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๓
การแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศและศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ สนามหน้าพระสูง
โรงเรียนกัลยาณี ๒
ผล : บม.4 / กณ. 2 

ดูภาพเพิ่ม

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฟ้าหญิงของประชาชนทั่วหล้า


๖๐           ศรีสวัสดิ์ ธ              ล่วงแล้ว
พรรษา    ผ่องพริ้มแพรว         จรัสจ้า
เจ้าฟ้า     ดั่งดวงแก้ว              พิสุทธิ    เษกนา
มหาชน    ร้องก้องหล้า          ทรงพระ    เจริญเทอญ