วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระคุณที่ ๓
พิธีมุฑิตาคารวะอาจารย์
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๓

วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘


ดูภาพเพิ่ม


^^^^^

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น