วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

๗๐ ปีพระบารมี๗๐           เถลิงถวัลย์ราช สมบัติ
ปี          มงคลสวัสดิ         รักษา
พระ          ทรงทศพิธพัฒน์ ประชา หน้าใส
บารมี      ก้องเกริกฟ้า         ทั่วหล้า สดุดี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราฃ 

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร่มจันครั้งที่ 14
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๔

๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

 บวงสรวางศรีปราฃญ์ พิธีสงฆ์