วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระคุณที่ ๓
พิธีมุฑิตาคารวะอาจารย์
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๓

วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘


ดูภาพเพิ่ม


^^^^^

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บวงสรวงศรีปราชญ์ 58พิธีบวงสรวงศรีปราชญ์
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๓
วันเสาร์ที่ ู๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่ม

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระชับสัมพันธ์

คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๓
การแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศและศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ สนามหน้าพระสูง
โรงเรียนกัลยาณี ๒
ผล : บม.4 / กณ. 2 

ดูภาพเพิ่ม