วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม


สมาคมศิษย์เก่าฯ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔


ดูเพิ่ม

+++++++++