วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทรงพระเจริญ

๘๕    มาบรรจบ
พรรษา    ครบองค์ภูมี
มหา    ชยันตี
ราชา   ศรีจักรีวงศ์
ขอ    เทพทั่วทุกทิศ
ทรง    ประสิทธิ์ประสาทผล
พระ    ตรัยรัตน์ช่วยดล
เจริญ    ชนม์ยั่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
***************

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มุฑิตา ๕๕

ดูภาพเพิ่มอีกตลิ๊ก ที่นี่

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กายกรรมเฟยเยี่ยน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชม


 การจัดแสดงกายกรรม "เฟยเยี่ยน"
ณ สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช


๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ดูภาพเพิ่ม http://www.2prophoto.com/Picture2/J13Feb2012/index.html

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

                --คุณครู --
                ครูคือผู้ให้ความหวัง ครูชี้แนวทางการศึกษา
                ครูคือผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา ครูช่วยเสริมปัญญาพาก้าวไกล
                ครูผู้ปรารถนาอันบริสุทธิ์ ครูคือผู้จุดประกายแจ่มใส
                ครูคือที่พึ่งของดวงใจ ครูผู้มีแต่ให้ทุกคน
                ครูดังแสงทองส่องฟ้าสว่าง ครูคอยชี้หนทางการพึ่งตน
                ครูดังเรือจ้างออกแรงแจวอย่างอดทน ครูนั้นคือบุคคลสมควรบูชา
                ครูคือผู้ห่วงใยให้ศิษย์ดี ครูคือผู้มีพระคุณคอยเมตตา
                ครูยอมอุทิศกายใจและเวลา ครูหวังเพียงว่าศิษย์ก้าวหน้าไกล
                ครูต้องมีคุณธรรมอันล้ำเลิศ ครูผู้ประเสริฐเลิศด้วยดวงใจ
                ครูเป็นผู้ให้ไม่หวังผลใด ครูนั้นจึงยิ่งใหญ่สมคำว่า… "ครู"

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี


นายจำรัส ฤทธิเดช

ศิษย์เก่ารุ่น 89

ทำสถิติวิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
คว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ 26
อินโดเนเซีย