วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ยินดีกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ


วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 25556 เวลา 17.00 น. 

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาอาเซี่ยน
และศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เนื่องในโอกาสได้รับปริญญาดิษฎีกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขา เอเซียตะวันออกเฉียงใต้คนแรก
ณ ลานร่มจัน หน้าตึกอึ่งค่ายท่าย
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
( กณ.63 ผู้ประสานงาน )