วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

คืนสู่ร่มจันกัลยาณี 11


งานร่มจันสัญจร ครั้งที่ 11 ได้ผ่านพ้นไปแล้วคะ ทางคณะทำงาน ขอขอบคุณศิษย์เก่ากัลยาณีทุกรุ่นที่ให้เกียตริ กับศิษย์เก่ารุ่น 70 มาร่วมงานอันอย่างคับคั่ง ซาบซึ้งเป็นอย่างมาก งานนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย ถ้าขาดศิษย์เก่าทุกรุ่น ขอบคุณทุกคำแนะนำ ทุกๆคำปรึกษา ทุกๆความเห็น ซึ่งล้วนแล้วเป็นประโยชน์ทั้งสิ้น และพร้อมจะถ่ายทอดคำแนะนำนี้แก่รุ่นต่อๆไป ในนามคณะทำงานขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้อีกครั้งค่ะ
https://www.facebook.com/kalayanee70