วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

พระมหากรุณาธิคุณ


"..แล้วชุมนุมยุวกวี มีสมาชิกกี่คนละจ๊ะ"
มี ๒๒๔ คน กระหม่อม
"และนี่หนูเป็นประธานชุมนุมหรือเปล่าจ๊ะ"
เป็นเลขาเพคะ...


วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ทรงเปิดแพรคลุมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ

เสด็จพระราชดำเนิน
เปิด อนุสาวรีย์ ศรีปราชญ์


++++++++++

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ครั้งหนึ่งในชีวิตภาพการซ้อมเพื่อ
ครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมี
อย่างใกล้ชิดทีมแรกคือคณะผู้บริหาร
และกรรมการบริหารสถานศึกษา
ทีมที่สองคือสมาคมศิษย์เก่าสุดท้ายคือนักแสดงและคณะครู นักเรียน