วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แซยิด คุณครูของเรา
คุณ....ประโยชน์ อนันต์..............ท่านสร้าง
ครู.....ใครเปรียบเรือจ้าง............อ้างถึง
ของ...ดิบไป่ ทิ้งขว้าง.................บ่มลูก - ศิษย์นา
เรา....ลูกนางฟ้าซึ้ง ....................ถึงพระ คุณครู++++++++++++