วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ทรงพระเจริญ

๘๕    มาบรรจบ
พรรษา    ครบองค์ภูมี
มหา    ชยันตี
ราชา   ศรีจักรีวงศ์
ขอ    เทพทั่วทุกทิศ
ทรง    ประสิทธิ์ประสาทผล
พระ    ตรัยรัตน์ช่วยดล
เจริญ    ชนม์ยั่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
***************