วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฟ้าหญิงของประชาชนทั่วหล้า


๖๐           ศรีสวัสดิ์ ธ              ล่วงแล้ว
พรรษา    ผ่องพริ้มแพรว         จรัสจ้า
เจ้าฟ้า     ดั่งดวงแก้ว              พิสุทธิ    เษกนา
มหาชน    ร้องก้องหล้า          ทรงพระ    เจริญเทอญ