วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กายกรรมเฟยเยี่ยน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ชม


 การจัดแสดงกายกรรม "เฟยเยี่ยน"
ณ สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช


๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ดูภาพเพิ่ม http://www.2prophoto.com/Picture2/J13Feb2012/index.html