วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

สังสรรค์..ร่ำลางานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค

ดูภาพเพิ่ม  ชุดที่ ๑
              ชุดที่ ๒

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ปาเจราจริยา โหนติ

ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา   
แปลว่า ครูอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง เป็นผู้พร่าสอนศิลปวิทยากรข้าฯขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์
ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา
ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา
แก่ข้าฯในกาลปัจจุบัน
ข้าฯขอเคารพอภิวันท์ ระลึกคุณอนันต์
ด้วยใจนิยมบูชา
ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา
ปัญญาให้เกิดแตกฉาน
ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน
อยู่ในศีลธรรมอันดี
ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี
แก่ข้าฯและประเทศไทย เทอญฯปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง  
 แปลว่า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเหล่านั้น ผู้ให้โอวาท ผู้ทาให้ปัญญาเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครู อาจารย์เหล่านั้น ด้วยความเคารพ


ดูภาพเดิ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

เกษียณอำลา ๒๕๕๗


 งานมุทิตาจิตคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ 

ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

ดูภาพเพิ่ม