วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

งานเลี้ยง thank you party


คณะกรรมการศิษย์เก่ารุ่น 66 ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณอาจารย์

รุ่นพี่รุ่นน้องที่มาช่วยงานคืนสู่ร่มจันครั้งที่ 7 สำเร็จผ่านไปด้วยดี

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บวงสรวง ศรีปราชญ์ 90 ปีกัลยาณี


การจัดให้มีพิธีบวงสรวง ศรีปราชญ์


เป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งที่จัดให้มีขึ้น
ทุกครั้งของ งานคืนสู่ร่มจัน ทุกๆปี


รวมทั้งการจัดงาน 90 ปี โรงเรียนกัลยาณีฯ

ดูภาพกิจกรรม 90ปี ภาคเช้า

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บวงสรวงสระล้างดาบ 80ปีกัลยาณีฯ
ครบรอบสถาปนา 80 ปี
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงศรีปราชญ์

ดูภาพบรรยากาศงาน

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แด่ ศรีปราชญ์ จากท่า่นอังคาร

แม่ธรณีนครศรีฯยังโศกซึ้ง
ถึง"ศรีปราชญ์"โศกสั่งโลกและสวรรค์
โอมอโหสิกรรมตำนานวิญญาณนั้น
อุบัติมิ่งขวัญใหม่ยิ่งใหญ่พลังกวีฯ
ผลึกทิพย์กาพย์กลอนโคลงฉันท์ร้อยแก้ว
จรรโลงโลกแล้วเลิศประเสริฐศรี
เลือดเนื้อเชื้อไขเมืองนครฯพึงมี
กวีแก้วนฤมิตวรรณศิลป์กินใจ ฯ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กำเนิดศรีปราชญ์


สั นนิษฐานว่า ศรีปราชญ์ คงจะเกิดในปี พ.ศ. 2196 หรือ 3 ปี ก่อนที่สมเด็จพระนารายณ์เสด็จขึ้นครองราชย์แทนสมเด็จศรีสุธรรมราชา

ครั้งหนึ่งสมเด็จพระนารายณ์ทรงแต่งโคลงบทหนึ่ง แล้วก็ทรงติดขัด แต่งอย่างไรก็ไม่เป็นที่พอพระราชหฤทัย จึงพระราชทานให้แก่พระโหราธิบดี(บิดาของศรีปราชญ์) ซึ่งนอกจากจะมีความสามารถทางด้านพยากรณ์แล้ว ยังมีความรู้ความสามารถอื่นๆอีกรอบด้าน โดยเฉพาะทางด้านการแต่งโคลงกลอนซึ่งถือเป็นมือหนึ่งในสมัยนั้นเลยทีเดียว
**ที่มา : วิกิพีเดีย


ศรีปราชญ์ ได้ต่อโคลงบทนั้นจนจบเป็นที่พอพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนารายณ์

โคลงบทนั้นคือ
อันใดย้ำแก้มแม่หมองหมายยุงเหลือบฤๅริ้นพรายลอบย้ำผิวคนแต่จะกลายยังยากใครจักอาจให้ช้ำชอกเนื้อเรียมสงวน

คัดจากหนังสือวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒
ฉบับกรมศิลปากร หน้า ๕๐๒

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โคลงบทสุดท้ายของศรีปราชญ์ธรณีภพนี้เพ่ง


ทิพญาณ หนึ่งราเราก็ลูกอาจารย์


หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหาร


เราชอบเราบผิดท่านมล้าง


ดาบนี้คืนสนองคัดจากหนังสือวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒
ฉบับกรมศิลปากร หน้า ๕๑๒


:::::::::::