วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โคลงบทสุดท้ายของศรีปราชญ์ธรณีภพนี้เพ่ง


ทิพญาณ หนึ่งราเราก็ลูกอาจารย์


หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหาร


เราชอบเราบผิดท่านมล้าง


ดาบนี้คืนสนองคัดจากหนังสือวรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒
ฉบับกรมศิลปากร หน้า ๕๑๒


:::::::::::

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น