วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สระล้างดาบ

กรมศิลปากร
ศรีปราชญ์เป็นปฏิภาณกวีที่มีชื่อเสียง ด้านการประพันธ์ประเภทโคลง
มีชีวิตอยู่ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จากการทำผิดกฏมณเฑียรบาล จึงได้ถูกเนรเทศมาอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช

ต่อมาได้ประพฤติมิชอบกับนางสนมของเจ้าพระยานคร
จึงถูกสั่งประหารชีวิต (ประมาณ พศ.๒๒๒๖) ที่หาดทรายข้างคูเมือง
หลังจากเพชฆาตได้ตัดศีรษะแล้วได้นำดาบนั้นมาล้าง ณ สระแห่งนี้
ก่อนศรีปราชญ์จะถูกประหารชีวิต ได้เขียนโคลงอธิษฐานไว้บนพื้นทราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น