วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สรุปผลรายรับรายจ่ายการจัดงานร่มจันครั้งที 7

สรุปผลรายรับรายจ่ายการจัดงานร่มจันครั้งที่ 7

รายรับทั้งหมด = 1,082,362 บาท

รายจ่ายในการจัดงาน = 599,091 บาท

รายรับคงเหลือ = 483,271 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น