วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กราบขอบคุณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณะครู-อาจารย์ นักเรียนกราบขอบพระคุณ

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
คืนสู่ร่มจัน ครั้งที่ 7


ในการนี้ท่านผู้ว่ฯายังกรุณา
มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท


********

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น