วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

มุฑิตาคารวะคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เข้าสวมกอด อาจารย์ลูกอินทร์ หุตางกูล
ในพิธีมุฑิตาจิต ช่วงเช้า

********

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น