วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขอเชิญร่วมรับเสด็จขอเชิญร่วมรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ

พิธีเปิด อนุสาวรีย์ ศรีปราชญ์
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น