วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประชุมงานรับเสด็จ

ขอเชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เข้าประชุม เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552

ณ.ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 7ชั้น
เวลา 14.30 น.

+++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น