วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กำหนดการคืนสู่ร่มจัน

กำหนดการคืนสู่ร่มจัน

ภาคเช้า บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
07.00 น. พระสูง
07.30 น. พระประจำโรงเรียน
07.45 น. ยุวกษัตรย์
08.00 น. ศรีปราชญ์
10.00 น. พิธีสงฆ์
10.30 น. พิธีมุทิตาจิตครู อาจารย์อาวุโส

ภาคค่ำ งานคืนสู่ร่มจัน
17.00 น. ลงทะเบียน
19.30 น. ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
พิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
การแสดง
ประกวดขวัญใจศิษย์เก่า
พิธีมอบธง
จับรางวัล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น