วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554

อวยชัยปีใหม่ (ไทย)


หมดทุกข์ หมดโศก
ปลอดโรค ปลอดภัย


ภาพจาก : จรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

ช่วยน้ำท่วม
รุ่น ๖๓ ไปช่วยน้ำท่วม