วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

มอบเงินช่วยเหลือต้อม จีรวุฒิ วุฒิภัทร เจียรมาศ

             เมื่อวันอังคารที่  ๖ กันยายน ๒๕๕๔  ตัวแทนศิษย์เก่ากัลยาณี 
         รุ่น ๖๓   ได้มอบเงินจากงานจิบน้ำชาช่วยเหลือเพื่อน 
        ให้กับ ต้อม จีรวุฒิ วุฒิภัทร  เจียรมาศ 


วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

๔ กันยายน ๒๕๕๔ ทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้านอายเลา สานฝันเด็กน้อยให้เป็นจริง

             วันนี้ได้พบกับนักเรียนโรงเรียนบ้านอายเลาที่งานมหกรรมวิชาการ แข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ "กิจกรรมการสร้าง webpage ประเภท Web Editor" หลังจากที่คุณครูได้แนะนำให้รู้จัก เด็กมีสีหน้าแววตาที่ดีใจมากๆ พูดว่า หนุดีใจคะ ที่จะมีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ให้หนูได้ฝึก....
             ยอดเงินทอดผ้าป่า 193,768 บาท  อยากจะบอกว่า
                                         
                            ให้ด้วยใจยินดี
                            ให้อย่างไม่ลำเอียง
                            ให้ด้วยความสมัครใจ
                            ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นการให้ที่ "มีคุณค่า"