วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

๑๐๐ ปีกัลยาณีศรีธรรมราชหนึ่ง ในนครศรี         ธรรมมา
ร้อย  หมื่นนับคณา   ศิษย์สร้าง
ปี      ครบศตวรรษา ยิ่งค่า ยังการ
กัลยาณี  เคียงข้าง   ยืนอยู่คู่เมือง

ศรี      ศักดิ์การศึกษา
          ก่อคุณานับอนันต์
          หล่อหลอมศิษย์ร้อยพัน
          สร้างเสกสรรปันวิชา
ธรรม มาพารู้แจ้ง
          ให้สำแดงกริยา
          งดงามทั้งวาจา
          เติมคุณค่าวิถีไทย
ราช    เรืองเมืองรุ่งโรจน์
          ชาติช่วงโชติจำเริญไกล
          "กัลยาณี"นามนี้ไซร้
          เคียงข้างอยู่คู่นคร    

                    เล็ก หลังดาว
               ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เจริญพระพุทธมนต์

เจริญพระพุทธมนต์.. ทักษิณานุประทานคืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๕ 


วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ไหว้พระสูง


คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๕
วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๖.๐๙ น.

ไหว้พระสูงดูภาพเพิ่มคลิ๊กที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

๗๐ ปีพระบารมี๗๐           เถลิงถวัลย์ราช สมบัติ
ปี          มงคลสวัสดิ         รักษา
พระ          ทรงทศพิธพัฒน์ ประชา หน้าใส
บารมี      ก้องเกริกฟ้า         ทั่วหล้า สดุดี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราฃ