วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

๑๐๐ ปีกัลยาณีศรีธรรมราชหนึ่ง ในนครศรี         ธรรมมา
ร้อย  หมื่นนับคณา   ศิษย์สร้าง
ปี      ครบศตวรรษา ยิ่งค่า ยังการ
กัลยาณี  เคียงข้าง   ยืนอยู่คู่เมือง

ศรี      ศักดิ์การศึกษา
          ก่อคุณานับอนันต์
          หล่อหลอมศิษย์ร้อยพัน
          สร้างเสกสรรปันวิชา
ธรรม มาพารู้แจ้ง
          ให้สำแดงกริยา
          งดงามทั้งวาจา
          เติมคุณค่าวิถีไทย
ราช    เรืองเมืองรุ่งโรจน์
          ชาติช่วงโชติจำเริญไกล
          "กัลยาณี"นามนี้ไซร้
          เคียงข้างอยู่คู่นคร    

                    เล็ก หลังดาว
               ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น