วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สระล้างดาบ

กรมศิลปากร
ศรีปราชญ์เป็นปฏิภาณกวีที่มีชื่อเสียง ด้านการประพันธ์ประเภทโคลง
มีชีวิตอยู่ในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จากการทำผิดกฏมณเฑียรบาล จึงได้ถูกเนรเทศมาอยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราช

ต่อมาได้ประพฤติมิชอบกับนางสนมของเจ้าพระยานคร
จึงถูกสั่งประหารชีวิต (ประมาณ พศ.๒๒๒๖) ที่หาดทรายข้างคูเมือง
หลังจากเพชฆาตได้ตัดศีรษะแล้วได้นำดาบนั้นมาล้าง ณ สระแห่งนี้
ก่อนศรีปราชญ์จะถูกประหารชีวิต ได้เขียนโคลงอธิษฐานไว้บนพื้นทราย

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขอเชิญร่วมรับเสด็จขอเชิญร่วมรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ

พิธีเปิด อนุสาวรีย์ ศรีปราชญ์
ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประชุมงานรับเสด็จ

ขอเชิญคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เข้าประชุม เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2552

ณ.ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 7ชั้น
เวลา 14.30 น.

+++++++

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สรุปผลรายรับรายจ่ายการจัดงานร่มจันครั้งที 7

สรุปผลรายรับรายจ่ายการจัดงานร่มจันครั้งที่ 7

รายรับทั้งหมด = 1,082,362 บาท

รายจ่ายในการจัดงาน = 599,091 บาท

รายรับคงเหลือ = 483,271 บาท

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2552

งานร่มจันครั้งที่ 7


คณะกรรมการและเพื่อนๆรุ่น 66 ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ พี่น้องชาวขาวน้ำเงิน และทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมที่ทำให้งานร่มจันครั้งที่ 7 เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จด้วยดี แต่ถ้ามีสิ่งผิดพลาดประการใด คณะกรรมการจัดงานและเพื่อนๆรุ่น 66 ขออภัยด้วยค่ะ

ขอขอบคณ

ทีมงานคณะกรรมการจัดงาน คืนสู่ร่มจันครั้งที่7
ทุกท่าน ที่กรุณาสละแรงกาย แรงใจ ทุ่มเทเวลา ทุกอย่าง เพื่อความสำเร็จของงาน

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
กับศิษย์เก่า รุ่น 63
นิพิฐพนธ์ รุ่งนิรันดรกุล
ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ประธานหอการค้าจังหวัด นครศรีธรรมราช
คนใหม่

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กราบขอบคุณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณะครู-อาจารย์ นักเรียนกราบขอบพระคุณ

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน
คืนสู่ร่มจัน ครั้งที่ 7


ในการนี้ท่านผู้ว่ฯายังกรุณา
มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท


********

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ไหว้พระสูง


07.00 น
ผู้อำนวยการอุส่าห์ ศิวาโมกข์
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์
คณครูอาจารย์
และคณะศิษย์เก่า - ปัจจุบัน
พร้อมกันหน้าพระสูง


****

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

มุฑิตาคารวะคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เข้าสวมกอด อาจารย์ลูกอินทร์ หุตางกูล
ในพิธีมุฑิตาจิต ช่วงเช้า

********

มาไกล...สุด..?


ศิษย์เก่า ม.3 รุ่นปี 2493

คุณสมบูรณ์ รัตนโสภี

บินมาจาก ลอสแองเจลลิส จูงมือหลานสาว(ศิษย์เก่าเหมือนกัน ม.8 ปี 2496)จากอยุธยา
และจากสำนักงานสาธารณสุขนครศรีธรรมราช ม.ศ.3 ปี 2512
มาดูบรรยากาศของ คืนสู่ร่มจัน

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ร่มจันครั้งที่ 7


บรรยากาศงานคืนสู่ร่มจัน

ดูได้ตามนี้

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552

รุ่น 67 รับธง

เปิดความพร้อมของ รุ่น 67 ที่จะเป็นแกนหลักของ
การจัดงานครั้งที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กำหนดการคืนสู่ร่มจัน

กำหนดการคืนสู่ร่มจัน

ภาคเช้า บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน
07.00 น. พระสูง
07.30 น. พระประจำโรงเรียน
07.45 น. ยุวกษัตรย์
08.00 น. ศรีปราชญ์
10.00 น. พิธีสงฆ์
10.30 น. พิธีมุทิตาจิตครู อาจารย์อาวุโส

ภาคค่ำ งานคืนสู่ร่มจัน
17.00 น. ลงทะเบียน
19.30 น. ประธานจัดงานกล่าวรายงาน
พิธีเปิดงานโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
การแสดง
ประกวดขวัญใจศิษย์เก่า
พิธีมอบธง
จับรางวัล