วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

สังสรรค์..ร่ำลางานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๓๐ น.

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค

ดูภาพเพิ่ม  ชุดที่ ๑
              ชุดที่ ๒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น