วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ทรงเปิดแพรคลุมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ

เสด็จพระราชดำเนิน
เปิด อนุสาวรีย์ ศรีปราชญ์


++++++++++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น