วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร่มจันครั้งที่ 14
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๔

๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

 บวงสรวางศรีปราฃญ์ พิธีสงฆ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น