วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

๗๐ ปีพระบารมี๗๐           เถลิงถวัลย์ราช สมบัติ
ปี          มงคลสวัสดิ         รักษา
พระ          ทรงทศพิธพัฒน์ ประชา หน้าใส
บารมี      ก้องเกริกฟ้า         ทั่วหล้า สดุดี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราฃ 

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร่มจันครั้งที่ 14
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๔

๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

 บวงสรวางศรีปราฃญ์ พิธีสงฆ์

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ทรงพระเจริญ๘๘         เป็นนิมิต             เสริมสิริและมงคล
พรรษา    องค์ภูมิพล         ภูวดลเดชสยาม
มหา        ชนล้วนแซ่ซ้อง  พระเกียรติก้องทุกเขตคาม
ราชา       ทรงเรืองนาม      โลกกล่าวขานสดุดี

ขอ        ตรัยรัตน์ปกป้อง    และคุ้มครององค์ภูมี
ทรง      เกษมสำราญศรี    ทุกราตรีทิวากาล
พระ      พลานามัยถ้วน      ล้วนสมบูรณ์และแข็งขัน
เจริญ    ชนม์ยั่งยืนนาน      เป็นร่มปกพสกนิกร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระคุณที่ ๓
พิธีมุฑิตาคารวะอาจารย์
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๓

วันเสาร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘


ดูภาพเพิ่ม


^^^^^

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บวงสรวงศรีปราชญ์ 58พิธีบวงสรวงศรีปราชญ์
คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๓
วันเสาร์ที่ ู๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่ม

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กระชับสัมพันธ์

คืนสู่ร่มจันครั้งที่ ๑๓
การแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศและศิษย์เก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ สนามหน้าพระสูง
โรงเรียนกัลยาณี ๒
ผล : บม.4 / กณ. 2 

ดูภาพเพิ่ม