วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

เลี้ยงเกีษยณ อ.จารึก


ดูภาพเพิ่มที่นี้


*******

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณท่ลงภาพงานเลี้ยงเกษียณ อ.จารึก ให้ดูเล่นๆ เพลินดี แต่ไม่มีภาพที่เราถ่ายรวมกันอีกหลายภาพนะ

    By ติ๋ว(63)

    ตอบลบ