วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วม กิจกรรมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พันตำรวจเอก ธรรมนูญ ไฝจู ประธานสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเตรียมลงนามถวายพระพร

ณ ศาลากลางจ.นครศรีธรรมราช วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

133 ความคิดเห็น:

 1. ลูกขอให้พ่อหลวงมีพระชนม์พรรษายืนยาวและ
  ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ถ้าเอาอายุของลูกให้พ่อหลวงได้
  ลูกยินดีที่มอบให้พ่อหลวงของลูก ทรงพระเจริญ: )

  ตอบลบ
 2. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 3. ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

  ตอบลบ
 4. นศท 3 จชต ทุกคนรักในหลวง

  ตอบลบ
 5. ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของเหล่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

  ตอบลบ
 6. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 7. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขัวญของปวงชนชาวไทยต่อไป

  ตอบลบ
 8. ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

  ตอบลบ
 9. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

  ตอบลบ
 10. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 11. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 12. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขัวญของปวงชนชาวไทยต่อไป

  ตอบลบ
 13. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

  ตอบลบ
 14. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 15. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 16. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 17. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขัวญของปวงชนชาวไทยต่อไป

  ตอบลบ
 18. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 19. ขอพระองค์ทรง มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

  ตอบลบ
 20. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขัวญของปวงชนชาวไทยต่อไป

  ตอบลบ
 21. พระองค์ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ

  ตอบลบ
 22. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 23. พระองค์คือพ่อของแผ่นดินไทย ที่คนไทยรักและเคารพ

  ตอบลบ
 24. พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศไทย ให้ได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆมากมาย ทำให้ประเทศไทยร่มเย็นเป็นสุข

  ตอบลบ
 25. พระองค์ทรงแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถเห็นได้จากการก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆ

  ตอบลบ
 26. พระองค์คือพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่คอยชี้นำแนวทางต่างๆให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติ ซึ่งล้วนแต่เป็นแนวทาง คำสอนที่ดี

  ตอบลบ
 27. เรารักในหลวง

  ตอบลบ
 28. พระองค์ทรงทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ฯลฯ

  ตอบลบ
 29. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 30. พระองค์ทรงแผ่พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้พสกนิกรและผู้เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร มีความร่มเย็นเป็นสุข

  ตอบลบ
 31. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 32. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 33. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 34. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 35. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 36. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 37. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 38. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 39. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 40. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 41. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 42. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 43. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 44. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 45. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 46. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 47. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 48. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 49. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 50. ขอพระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง..เป็นร่มโพธิ์ให้ประชาชนตลอดกาล

  ตอบลบ
 51. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 52. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 53. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 54. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 55. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 56. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 57. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

  ตอบลบ
 58. ขอพระองค์ทรง มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

  ตอบลบ
 59. ขอพระองค์ทรง มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

  ตอบลบ
 60. ขอพระองค์ทรง มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

  ตอบลบ
 61. ขอพระองค์ทรง มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

  ตอบลบ
 62. ขอพระองค์ทรง มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

  ตอบลบ
 63. ขอพระองค์ทรง มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

  ตอบลบ
 64. ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล ๖๐ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์ ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 65. ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล ๖๐ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์ ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 66. ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล ๖๐ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์ ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 67. ทรงเลิศปราชญ์ ศาสตร์ศิลป์ ปิ่นสยาม ทรงงดงาม น้ำพระทัย ใฝ่กุศล ทรงสมาน สันติสุข ทุกผองชน ทรงคิดค้น ทฤษฏีใหม่ ต้านภัยพาล ๖๐ ปี ที่พระองค์ ธำรงรัฐ ไทยพิพัฒน์ ร่มยุค สืบสุขสานติ์ ร่วมทำดี สนองพระ ปณิธาน เทิดสักการ น้อมเกล้าฯ เจ้าแผ่นดิน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 68. ป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 69. ป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 70. ป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 71. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชน ตราบนานเท่านานเทอญ

  ตอบลบ
 72. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชน ตราบนานเท่านานเทอญ

  ตอบลบ
 73. พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

  ตอบลบ
 74. พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

  ตอบลบ
 75. พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

  ตอบลบ
 76. พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

  ตอบลบ
 77. รักในหลวง

  ตอบลบ
 78. รักในหลวง

  ตอบลบ
 79. รักในหลวง

  ตอบลบ
 80. รักในหลวง

  ตอบลบ
 81. รักในหลวง

  ตอบลบ
 82. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

  ตอบลบ
 83. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

  ตอบลบ
 84. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

  ตอบลบ
 85. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

  ตอบลบ
 86. ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

  ตอบลบ
 87. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 88. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 89. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 90. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 91. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น

  ตอบลบ
 92. รวมใจภักดี รัก ในหลวง

  ตอบลบ
 93. รวมใจภักดี รัก ในหลวง

  ตอบลบ
 94. รวมใจภักดี รัก ในหลวง

  ตอบลบ
 95. รวมใจภักดี รัก ในหลวง

  ตอบลบ
 96. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

  ตอบลบ
 97. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

  ตอบลบ
 98. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

  ตอบลบ
 99. ทำดีถวายพ่อหลวง ร่วมใจภักดิ์รักสามัคคี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 100. ทำดีถวายพ่อหลวง ร่วมใจภักดิ์รักสามัคคี ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 101. นศท.เจษฎา มะโนน้อม12 ตุลาคม 2554 09:33

  ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
  ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
  มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
  มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  ตอบลบ
 102. พัน.รพศ.ศสพ.17 ตุลาคม 2554 11:11

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยที่แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ทรงพระเกษมสำราญ อย่าให้มีเรื่องทุกข์ร้อนพระราชหฤทัย และข้าพระพุทธเจ้าก็จะทำตัวเป็นคนดี เพื่อมิให้ท่านต้องทรงไม่สบายพระราชหฤทัย ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

  ตอบลบ
 103. พัน.รพศ.ศสพ.18 ตุลาคม 2554 10:40

  ฝากข้อความลอยลมห่มด้วยแผ่นฟ้า ฝากถ้อยวาจาส่งถึง พระองค์ซึ่งเป็นพ่อหลวงไทย ทรงหายจากพระประชวร ขอให้พระองค์มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 104. พัน.รพศ.ศสพ.19 ตุลาคม 2554 10:45

  ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 105. พัน.รพศ.ศสพ.20 ตุลาคม 2554 09:49

  สองระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 106. พัน.รพศ.ศสพ.21 ตุลาคม 2554 11:28

  ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 107. พัน.รพศ.ศสพ.25 ตุลาคม 2554 11:54

  ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 108. พัน.รพศ.ศสพ.26 ตุลาคม 2554 11:51

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน พระวรกายแข็งแรง อยู่กับปวงชนชาวชนตลอดไป
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 109. ร้อย.สห.พล.ร.91 พฤศจิกายน 2554 09:44

  ชีวิตที่เพียงพอพ่อพร่ำสอน
  ทั้งหลับนอนกินอยู่รู้ใช้จ่าย
  ทรัพย์สมบัติเงินทองของนอกกาย
  อย่างมงายยึดมั่นนั่นมายา
  มีข้าวปลาอาหารทานเต็มอิ่ม
  มีรอยยิ้มรายล้อมอยู่พร้อมหน้า
  มีความรักเป็นทุนอุ่นกายา
  แม้ไม่มีเงินตราใช่ว่าจน
  ด้วยแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
  จึงมีกินมีใช้ไม่ขัดสน
  พ่อสอนไว้ให้รู้สู้อดทน
  จึงผ่านพ้นทุกข์เข็ญเห็นแนวทาง
  ชีวิตที่พอเพียงเลี้ยงตัวได้
  พ่อทำให้ได้เห็นเป็นแบบอย่าง
  ทุกโครงการพ่อเน้นไม่เว้นวาง
  พ่อผู้สร้างชีวิตใหม่ให้แผ่นดิน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 110. ร้อย.สห.พล.ร.91 พฤศจิกายน 2554 09:45

  ….ผืนดินแห้งผาก…ขาดน้ำ…
  พ่อเดินย่ำเหยียบข้าม…ร่างสถาน
  ก่อร่างสร้างเขื่อน…ไม่นานน้ำมาเยือน…ชลประทาน
  ดินแห้งผากวันนั้น…สร้างเมล็ดข้าวนับล้าน…ให้เก็บกิน…
  …ผืนน้ำเน่าเสีย…เกินเยียวยา…
  พ่อเดินผ่านเห็นเต็มตา…หมดทั้งสิ้น
  ร่างแบบกังหันน้ำ…เติมอากาศให้ตาม…ได้ยิน
  ชัยพัฒนาหมุนริน…หมดปัญหาน้ำสิ้น…ที่เคยมี
  …ผืนฟ้าไร้ฝน…โปรยปราย…
  พ่อเดินผ่านผืนทราย…อ่อนล้า…
  หยาดน้ำมาจากไหน…พ่อคิดเอาไว้เรื่อยมา…
  ไม่นานฝนเทียมหล่นจากฟ้า…สร้างแผ่นดินชุ่มชื้นทั่วหล้า…ปฐพี…
  …ผืนดิน..พ่อสร้าง…ความชุ่มชื้น…
  ท้องน้ำพ่อหยิบยื่น….สะอาดสี
  แผ่นฟ้าที่แห้งผาก…พ่อสร้างฝนให้จาก…สองมือที่มี
  แผ่นดินท้องน้าแผ่นฟ้าที่นี่…เกิดจากพระคุณพ่อองค์นี้…องค์เดียว…

  ตอบลบ
 111. ร้อย.สห.พล.ร.91 พฤศจิกายน 2554 09:46

  ถวายบังคมเทิดไท้…………….ราชันย์
  คุณะ ธ อนันต์……………………..เทียบฟ้า
  ทวยราษฎร์สุขเกษมสันต์…………ถ้วนทั่ว
  ธ ท่านคือขวัญหล้า……………….ปกเกล้าชาวสยาม
  พระนามพระเกียรติก้อง………..เกริกไกร
  “ภูมิพล” ขจรไป…………………..ทั่วด้าว
  คือหลักแห่งธงชัย…………………ปวงเหล่า ชนเฮย
  ทูนเทิดพระเหนือเกล้า…………….เกศน้อมถวายพระพร

  ตอบลบ
 112. ร้อย.สห.พล.ร.91 พฤศจิกายน 2554 09:47

  ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
  ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
  ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
  ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย
  เป็นหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น
  เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้
  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย
  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล

  ตอบลบ
 113. ร้อย.สห.พล.ร.91 พฤศจิกายน 2554 09:48

  ธ…รณีใหญ่กว้าง………….แดนไทย
  ทรง…เสด็จท่องไป………ทั่วหล้า
  เป็น…ปิ่นหฤทัย…………….ทั่วทุก คนนา
  ดวง…จิตไทยทั่วฟ้า……..ร่วมน้อม รวมใจ
  ใจ…ทั้งหกสิบล้าน………..รวมกัน
  ไทย…ทุกผู้เผ่าพันธุ์……..กราบไหว้
  ทุก…ถิ่นทวยเทพอัน…….ศักดิ์สิทธิ์
  ผู้…คนน้อมขอให้………….ปักป้อง จอมสยามฯ

  ตอบลบ
 114. ร้อย.สห.พล.ร.91 พฤศจิกายน 2554 09:49

  แผ่นดินทองรองเรืองดั่งเมืองฟ้า
  พร้อมน้ำท่าพืชพันธุ์ตระการผล
  เศรษฐกิจเพียงพอหล่อบันดล
  ชุบชีพชนยากไร้ให้หยัดยืน
  ด้วยพระบารมีจักรีวงศ์
  จึ่งธำรงแดนทองทั่วแผ่นผืน
  ยอกรเหนือเกศาขอบตารื้น
  ด้วยเต็มตื้นตันใจ ยามเอ่ยพระนาม
  ร้อยรักร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
  เทิด ธ มหาราช ชาติสยาม
  ทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทุกยาม
  ถวายความภักดีเหนือชีวัน.

  ตอบลบ
 115. ร้อย.สห.พล.ร.91 พฤศจิกายน 2554 09:50

  เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
  พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
  หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
  ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

  มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
  ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
  ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์

  พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
  แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
  เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
  รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

  ตอบลบ
 116. ร้อย.สห.พล.ร.91 พฤศจิกายน 2554 09:51

  - สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติที่เราเคารพ
  - สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 4.
  - รักชาติ รักประชาธิปไตย รักพระมหากษัตริย์
  - ทุกคนร่วมสร้างประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
  - เรารวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประเทศไทยเพื่อพ่อหลวง
  - สามัคคีรวมไทย ร่วมใจพัฒนา เพื่อบูชาแด่พ่อหลวงของปวงชน

  ตอบลบ
 117. ร้อย.สห.พล.ร.91 พฤศจิกายน 2554 09:51

  พระองค์เป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ พระเป็นอัจฉริยะล้ำนำสมัย
  พระใบบุญอุ่นเกล้าเหล่าชาวไทย พระยิ่งใหญ่เหมาะสมเหมือนสมญา
  เป็นอัครศิลปินปิ่นนักปราชญ์ จึ่งทวยราษฎร์เริงรื่นชื่นหรรษา
  ด้วยดวงจิตโสมนัสเปี่ยมศรัทธา ถวายสมัญญา "มหาราช"
  ราษฎร์ชื่นชม

  ตอบลบ
 118. ร้อย.สห.พล.ร.91 พฤศจิกายน 2554 09:52

  ธ.ทรง เป็นบิดา ปวงไพร่ฟ้า ชาวสยาม
  ปกเกล้า ทั่วเขตคาม เกริกเกียรติงาม เลิศโสภิณ
  คนไทย ร่วมใจภักดิ์ โลกประจักษ์ องค์ภูมินทร์
  พระนาม ก้องยลยิน ทั่วธานินทร์ ซึ้งตรึงตรา

  ตอบลบ
 119. พัน.รพศ.ศสพ.1 พฤศจิกายน 2554 10:42

  สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์จักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ ถึงจะอยู่แดนไกลไม่เลือนลาง พระบารมีไท้ยังซาบซ่านติดตรึงใจ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 120. พัน.รพศ.ศสพ.2 พฤศจิกายน 2554 10:07

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 121. พัน.รพศ.ศสพ.9 พฤศจิกายน 2554 13:30

  พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ปวงข้าบาทน้อมจิตอธิษฐาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน นิจนิรันดร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 122. พัน.รพศ.ศสพ.11 พฤศจิกายน 2554 09:36

  ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขสงบ มีสิทธิเสรีภาพอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมได้ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 123. พัน.รพศ.ศสพ.14 พฤศจิกายน 2554 14:06

  สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์จักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ ถึงจะอยู่แดนไกลไม่เลือนลาง พระบารมีไท้ยังซาบซ่านติดตรึงใจ
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 124. พัน.รพศ.ศสพ.17 พฤศจิกายน 2554 13:13

  พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 125. พัน.รพศ.ศสพ.21 พฤศจิกายน 2554 14:26

  ปวงชนชาวไทยอยู่ดีมีสุขสงบ มีสิทธิเสรีภาพอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมได้ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 126. พัน.รพศ.ศสพ.22 พฤศจิกายน 2554 14:22

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 127. พัน.รพศ.ศสพ.23 พฤศจิกายน 2554 13:00

  ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 128. พัน.รพศ.ศสพ.25 พฤศจิกายน 2554 11:37

  ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 129. พัน.รพศ.ศสพ.28 พฤศจิกายน 2554 14:01

  ขอให้ในหลวงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงและขอให้พระองค์มีพระชนมายุยืนนาน
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 130. พัน.รพศ.ศสพ.6 ธันวาคม 2554 11:39

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  ตอบลบ
 131. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2555 10:34

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  ขอพระองค์อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป
  ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
  ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
  โดย ร.15 พัน4

  ตอบลบ
 132. นศท ปี3 มทบ33 นวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่10 มกราคม 2555 10:38

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  ตอบลบ
 133. ไม่ระบุชื่อ10 มกราคม 2555 10:59

  นศท. ปี 3 นวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ กล่าวว่า...
  เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  ตอบลบ