วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วงดุริยางค์ปี ๒๕๑๒

วงดุริยางค์ โรงเรียนกัลยาณีฯ ปีพ.ศ. ๒๕๑๒
ตั้งขบวนหน้าตึกอึ่งค่ายท่าย ฝั้งประตูทิศเหนือ

วงดุริยางค์ โรงเรียนกัลยาณีฯ ปีพ.ศ. ๒๕๑๒
ถ่ายภาพหมู่หน้าตึกอึ่งค่ายท่าย 
บริเวณสนามบาสเก็ตบอล
อาจารย์ผู้ควบคุม คือ อ.สุธี  เจริญสุข
ถ่ายเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๑๒

เครดิตภาพ : น.ศ.๒ ชุติมา พงศ์อำไพ ห้องม.ศ.๓ข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น