วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สระล้างดาบ ปี ๒๕๕๗

สระล้างดาบ 
วัน"คืนสู่ร่มจัน" ครั้งที่ ๑๒
๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

สระล้างดาบที่ประหารศรีปราชญ์
    ที่เมืองนครศรีธรรมราชมีตำนานพื้นบ้านของสถานที่แห่งหนึ่งเรียกกันสืบมาว่า สระล้างดาบศรีปราชญ์ บ้างว่าอยู่บริเวณหลังจวนเจ้าเมืองเก่า บ้าง ก็ว่าอยู่ในบริเวณโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่องเล่าเกี่ยวกับสระล้างดาบศรีปราชญ์นี้มีความ สัมพันธ์กับเค้าเรื่องของกวีศรีปราชญ์ ที่ทำความผิด กฎมณเทียรบาล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณลดหย่อน ผ่อนโทษเนรเทศไปอยู่ที่หัวเมืองไกลถึงนครศรีธรรมราช เชื่อกันว่าอาจเป็นที่มาของวรรณคดีนิราศโบราณโคลงกำสรวลศรีปราชญ์ หรือนิราศเมืองนครศรีธรรมราช กล่าวกันว่า ต่อมาศรีปราชญ์ทำความผิดซ้ำอีก จนถูกเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชตัดสินถึงขั้นประหารชีวิตแล้วนำดาบมาล้างน้ำ ณ สระแห่งนี้


โองการธรณีสาส์น

นโมสามจบ
สาธุ สัคเคกาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฎ จันตะลิก วิมาเน
ทีเปรัฎเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุเทวา ชะละถุละวิสะเม ยักขะ คันธัพ พะนาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระ จะนัง สาธะโว เมสุณันตุ
ธัมมะ สะวะนะกาโล อะยัมภะ ทันตา ฯ (สามครั้ง)     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น