วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันอานันทมหิดล9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น