วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ครู...คือแสงสว่าง
พิธีมุฑิตาคารวะคณาจารย์


งาน คืนสู่ร่มจัน  ครั้งที่ ๑๒

ณ  ห้องประชุมอาคาร ๒
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพลงประกอบ  พระคุณที่สาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น